Πότε έγινε και από ποιους η πρώτη γεώτρηση ειδικά για το φυσικό αέριο;

 1. Α

  Το 1900 μ.Χ. από τους Αμερικάνους

 2. Β

  Το 211 π.Χ. από τους Κινέζους

 3. Γ

  Το 211 μ.Χ. από τους Κινέζους

Από τι αποτελείται κυρίως το φυσικό αέριο;

 1. Α

  Από προπάνιο (C3H8)

 2. Β

  Από άζωτο (Ν2)

 3. Γ

  Από μεθάνιο (CH4)

Συγχαρητήρια!
Απαντήσατε όλες τις
ερωτήσεις σωστά!
Απάντησες σωστά σε Χ ερωτήσεις