Ποιος ο λόγος υγροποίησης του φυσικού αερίου;

  1. Α

    Καλύτερη καύση

  2. Β

    Οικονομία στην χρήση

  3. Γ

    Μεταφορά μέσω φορτηγών πλοίων

Συγχαρητήρια!
Απαντήσατε όλες τις
ερωτήσεις σωστά!
Απάντησες σωστά σε Χ ερωτήσεις