Πότε έγιναν οι πρώτες γεωτρήσεις για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου και πού;

 1. Α

  Τη δεκαετία του 1920, στις ΗΠΑ

 2. Β

  Τη δεκαετία του 1820, στη Βόρεια Αμερική

 3. Γ

  Τη δεκαετία του 1900, στην Κίνα

Το φυσικό αέριο ήταν εντελώς άγνωστο πριν το 19ο αιώνα.

 1. Α

  Ίσως

 2. Β

  Σωστό

 3. Γ

  Λάθος

Από τι αποτελείται κυρίως το φυσικό αέριο;

 1. Α

  Από μεθάνιο (CH4)

 2. Β

  Από άζωτο (Ν2)

 3. Γ

  Από προπάνιο (C3H8)

Συγχαρητήρια!
Απαντήσατε όλες τις
ερωτήσεις σωστά!
Απάντησες σωστά σε Χ ερωτήσεις