Το φυσικό αέριο ήταν εντελώς άγνωστο πριν το 19ο αιώνα.

 1. Α

  Σωστό

 2. Β

  Λάθος

 3. Γ

  Ίσως

Η παροχή φυσικού αερίου είναι...

 1. Α

  Διακοπτόμενη

 2. Β

  Συνεχής και άμεση

 3. Γ

  Παροδική

Συγχαρητήρια!
Απαντήσατε όλες τις
ερωτήσεις σωστά!
Απάντησες σωστά σε Χ ερωτήσεις